top of page

po 24. 4.

|

Brno-sever

Montessori vedoucí pracovníci

Přijměte pozvání na kurz Montessori vedoucí pracovník s Ing. Zuzanou Berenikou Préma, který se bude konat 24. - 26. 4. 2023.

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Montessori vedoucí pracovníci
Montessori vedoucí pracovníci

Čas a místo

24. 4. 2023 8:00 – 26. 4. 2023 15:30

Brno-sever, Hálkova 84, 614 00 Brno-sever, Česko

O události

Obsah Montessori kurzu vedoucí pracovníci:

Výjimečný zážitkový kurz pro vedoucí pracovníky a majitele škol. Zažijeme montessori školu běžného dne, skutečný tříhodinový cyklus, ukázky a pohovory s dětmi. Budeme se učit pozorovat, co ve škole potřebujeme vidět a na co se postupně zaměřit, jak poznáme, že probíhá opravdové montessori vzdělávání.

V každém tříhodinovém pracovním cyklu se účastníci zaobírají sledováním fungování učitelů a asistentů v rámci všech oblastí výuky a výchovy.  Velká část je věnovaná i vlastní práci s Montessori prezentacemi a pomůckami. 

Závěr každého tříhodinového cyklu je vyhrazen na diskuzi, dotazy a nalézání řešení vlastních problémů škol jednotlivých účastníků.

Kurz je limitovaný max. pro 8 osob, abyste viděli autentické prostředí chodu školy.

Časový rozvrh výuky:

8.00 – 11.15     Dopolední tříhodinový cyklus

11:30 – 12:00   Komunitní kruh

12:00 – 13.00  Oběd

13.00 – 15.15   Odpolední pracovní blok

a) Dopolední tříhodinový blok

 • příchod do školy (1. den ujasnění si pravidel pozorování)
 • seznámení se zápisem dětí na jednotlivé prezentace
 • zápisy do osobních deníků
 • samostatná organizace aktivit – práce s pracovním cyklem
 • sledování smysluplnosti probíhající kosmické výchovy – geologie, biologie, historie, český a cizí jazyk, matematika, geometrie, výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova, pohybové aktivity, celostní učení, praktický život, sezení v tichu,  aktivity venku ...
 • volná práce – její aplikace a práce asistentů pedagoga
 • svoboda a zodpovědnost – vyhodnocování práce kmenových učitelů
 • volný pohyb dětí - svobodná volba spolupracovníků, místa i tématu
 • písemné práce a práce s chybou
 • pozorování provedení ukázky učitelem a práce se zpětnou vazbou učiteli
 • organizace úklidu prostředí a kontrola práce asistentů pedagoga
 • komunitní kruh – práce učitele a asistentů pedagoga

1. den provedení celým cyklem; 

2. den samostatné pozorování s konzultacemi; 

3. den zaměření se na konkrétní potřeby jednotlivých účastníků.

b) Odpolední tříhodinový kruh

1. den

 • sledování odpoledního pracovního cyklu
 • kruh – otázky a odpovědi na téma dopoledního a odpoledního pracovního cyklu
 • plánování změn v prostředí vlastní školy - vyhodnocení co dobře funguje a na čem můžeme stavět, co změnit
 • prohlídka připraveného prostředí 1. část

2. den

 • prohlídka připraveného prostředí 2. část
 • diskuze na téma prohlídky připraveného prostředí
 • kruh – na téma management a organizace výuky a výchovy

3. den

 • kruh – na téma ukázky učitelů
 • organizace dalších aktivit školy (výpravy, kroužky, akce pro rodiče ...)
 • DVPP a týmová spolupráce v kolektivu pedagogických pracovníků
 • plánování změn v prostředí vlastní školy – Jak rozplánovat kroky ke změně
 • vyhodnocení a sebereflexe

Pro koho je Motessori kurz vedoucí pracovníci vhodný?

Pro vedoucí pracovníky škol, kteří chtějí hlouběji porozumět principům Montessori vzdělávání a jejich fungování v rámci celku školy, prohloubit účinnost svých pozorování ve vlastní škole, porozumět komplexnosti práce pedagogických pracovníků a jejich spolupráce. 

Seminář je prvotně určen pro vedoucí pracovníky základního vzdělávání – majitele, ředitele, metodiky škol. Obzvláště vhodný je pro vedoucí pracovníky všech stupňů základních i středních, kteří se snaží pracovat Montessori způsobem nebo  s prvky Montessori. 

Potencionální zájemci jsou také základní školy v ČR, které uvažují o inovaci výuky tímto směrem. 

Storno podmínky:

 • do měsíce před začátkem kurzu vracíme 100 %, později je možnost poslat náhradníka,
 • 11 - 20 dní před konáním kurzu vracíme 50 %,
 • 10 a méně dní před konáním kurzu vracíme 0 %,
 • v případě nemoci potvrzené lékařem či potvrzení o nařízené karanténě lze posunout na pozdější kurz či vrátit 90% kurzovného.

Vstupenky

 • Kurzovné na místě

  5 míst při platbě na místě

  10 500,00 Kč
  +262,50 Kč servisní poplatek
  Prodej skončil

Celkem

0,00 Kč

Sdílet událost

bottom of page